Trưởng phòng kinh doanh Quốc Tế

Địa điểm: Bình Dương   |   Số lượng: 1   |   Ngày hết hạn: 17/03/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN
VKC HOLDINGS

truong phong kinh doanh quoc te
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mã số: VK - 164
Thời hạn lưu giữ: Đến khi cập nhật
Ngày BH: 20.06.2020
Lần BH: 04
Chức danh: Trưởng phòng kinh doanh Quốc Tế Bộ phận: Phòng Kinh doanh Quốc Tế Chi nhánh  
Báo cáo trực tiếp đến:  
I. Nhiệm vụ chính:
  A. HOẠCH ĐỊNH / LẬP KẾ HOẠCH
1. Xây dựng Chiến lược KD, tổ chức thực hiện KHKD.
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược Kinh doanh quốc tế.
+ Xây dựng giá và chính sách giá sản phẩm thị trường của từng nước.
+ Xây dựng hồ sơ để tham dự thầu quốc tế.
+ Tham gia vào các phần việc được giao khi Công ty thực hiện các dự án đầu tư quốc tế.
2. Xây dựng thuơng hiệu, tổ chức thực hiện Marketing.
+ Tổ chức nghiên cứu thị trường và tiến hành mở rộng thị trường quốc tế.
+ Xây dựng hồ sơ năng lực và các tài liệu phục vụ công việc Marketing.
+ Tổ chức các sự kiện và các chiến dịch Marketing ở nước ngoài.
3. Bán hàng Và Chăm sóc khách hàng.
+ Thực hiện công việc bán hàng, quản lý hoàn thiện hồ sơ chứng từ XNK của lô hàng.
+ Lập báo cáo Doanh thu theo Tháng/ Quý/Năm
+ Quản lý và chăm sóc khách hàng, đề xuất chính sách CSKH
+ Xây dựng chính sách giá bán và các chương trình khuyến mãi
+ Thực hiện việc thu hồi công nợ.
4. Xây dựng đại lý, người đại diện tại thị trường nước ngoài.
+ Đề xuất và tham gia xây dựng chính sách đại lý cho nước sở tại.
+ Tìm kiếm Đại lý để công ty ký kết hợp đồng hợp tác,
+ Thiết lập và duy trì quan hệ với Đại sứ quán và Tham tán thương mại ở nước sở tại.
+ Thiết lập và duy trì quan hệ với các Hiệp hội kinh doanh của các Doanh nghiệp Việt Nam ở nước sở tại.
+ Tham gia việc giới thiệu và tuyển dụng nhân viên nước ngoài ở nước sở tại
5. Quản lý rủi ro.
+ Tìm hiểu, liệt kê và báo cáo các rủi ro có thể gặp khi kinh doanh và cách phòng ngừa ở nước sở tại
+ Đề xuất giải pháp và trực tiếp tham gia việc xử lý các rủi ro nếu có phát sinh trên thị trường của nước sở tại.
+ Tư vấn pháp lý và tham gia giải quyết các sự cố các khiếu nại khách hàng
   B. KIỂM TRA GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:
(Bằng việc đo lường kết quả, tổng kết, đánh giá, báo cáo…)
1.1. Kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch được giao một cách hiệu quả.
1.2. Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các công việc được giao.
1.3. Hoàn thành các hồ sơ bán hàng theo qui trình.
  C. ĐIỀU CHỈNH/CẢI TIẾN, KHẮC PHỤC/PHÒNG NGỪA:
Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình cần thiết về bán hàng.
IV. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.
II. Quyền hạn:
-  Được quyền yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
-  Được quyền truy cập, yêu cầu và sử dụng mọi thông tin để thực thi công việc theo
-  Quy chế công ty và quy định của Luật pháp.
III. Trách nhiệm:
-   Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận được giao.
-   Kết quả các dự án, các hợp đồng đã tham gia.
-   Thu hồi công nợ của khách hàng đang quản lý.
-   Xây dựng được mạng lưới đại lý/ người đại diện
IV. Yêu cầu:
1. Học vấn: Sau đại học:     * Đại học:     * Cao Đẳng/trung cấp:* 12/12:     * Khác:     *
2. Trình độ chuyên môn Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương hoặc chuyên ngành Ngoại thương ĐH Kinh tế
3. Kỹ năng và năng lực:  - Giao tiếp bằng tiếng Anh
- Đàm phán, thương lượng
- Làm việc theo nhóm
- Trình bày thuyết phục
- Xử lý thông tin
- Microsoft Office- Internet
4. Kinh nghiệm:   Ưư tiên cho ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế
5. Khác:   Làm việc cường độ cao và chịu áp lực tốt
  Đi công tác nước ngoài dài hạn
  Năng dộng, nhiệt tình
  Sáng tạo, chủ động
  Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ:  Nguyễn Thị Ngọc Viễn
Địa chỉ liên hệ: 854 Ql 1K Tổ 1 – KP Châu Thới - Bình An – Dĩ An – Bình Dương
Điện thoại: 0274.3751.501 - Ext :146
Email: hrm@vkcholdings.vn
 

Tuyển dụng khác

Vị trí
Số lượng
Địa điểm
Ngày hết hạn