Nhân Viên Pháp Chế

Địa điểm: Bình Dương   |   Số lượng: 0   |   Ngày hết hạn: 27/09/2023

nhan vien phap che
 
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mã số: VK - 164
Thời hạn lưu giữ: Đến khi cập nhật
Ngày BH: 20.06.2020
Lần BH: 04
Chức danh: Nhân viên Pháp chế Bộ phận: Pháp chế Chi nhánh Bình Dương
Báo cáo trực tiếp đến: Trưởng phòng Pháp chế
I. Nhiệm vụ chính:
1. Tham mưu, tư vấn:
- Trực tiếp xây dựng kế hoạch, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động pháp chế; sắp xếp, phân công nhiệm vụ của các nhân viên trong bộ phận Pháp chế;
- Tư vấn, giúp việc cho Ban Lãnh đạo Công ty trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; xử lý nợ xấu
- Thực hiện tư vấn pháp lý, hỗ trợ các bộ phận trong việc xây dựng và ban hành các quy trình, quy chế, văn bản, tài liệu liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của Công ty
- Thay mặt công ty (theo ủy quyền và phân công) để tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan.

2. Kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý:
- Trực tiếp hoặc kiểm tra việc tìm hiểu, cập nhật và cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty
- Làm đầu mối tiếp nhận các hợp đồng, hồ sơ pháp lý, văn bản tài liệu cần có ý kiến của Pháp chế; trực tiếp thực hiện việc thẩm định, chỉnh sửa hoặc phân công công việc cho nhân viên và kiểm tra việc thực hiện
- Kiểm tra và trực tiếp tham gia việc soạn thảo các Quy trình, Quy chế, Giấy ủy quyền của công ty
- Tham gia công tác xử lý kỷ luật tại Công ty
- Chủ động đề xuất, bổ sung một số quy định cần thiết cho hoạt động pháp chế trong từng thời điểm
- Giám sát tất cả các hoạt động pháp lý của công ty
- Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của công ty đều thực hiện theo đúng pháp luật liên quan, nội quy, quy định và điều lệ công ty, cũng như là nghị quyết của Hội đồng quản trị và các cổ đông.
- Xem xét và chuẩn bị các hồ sơ về pháp lý của công ty, bao gồm hợp đồng, bảng thỏa thuận, bảng thông báo và các công văn.

3. Công tác cổ đông:
- Tư vấn công bố thông tin định kỳ, bất thường tại Công ty niêm yết;
- Thư ký và lên kế hoạch tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông;
- Tư vấn về các hoạt động liên quan đến đăng ký, giải thể, mua bán doanh nghiệp;
- Tham gia vào việc soạn thảo, rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng tín dụng;
- Tư vấn trong việc chào bán cổ phiếu, phát hành trái phiếu, thủ tục niêm yết;
II. Quyền lợi
- Mức lương: 10-15 triệu/tháng
- Thưởng các kỳ lễ Tết (Tết cổ truyền, Tết Dương lịch 1/1, Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, Quốc tế lao động 1/5, Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc Khánh 2/9), Quà mừng quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Trung thu,...
III. Trách nhiệm:
- Đảm bảo tính chính xác, tránh sai sót trong công việc.
- Hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao trong thời hạn.
- Tính minh bạch và rõ ràng trong công việc.
IV. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hệ chính quy của các trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật – Đại học Luật Quốc Gia, Đại học Luật TP.HCM, ĐH Kinh tế - Luật,....
- Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm tại các Công ty chứng khoán hoặc các tổ chức tài chính, công ty đã niêm yết
- Nắm vững luật dân sự, luật tố tụng, luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, .. Thành thục trong công tác tổ chức và chuẩn bị cho đại hội cổ đông, công bố thông tin
1. Học vấn: Sau đại học:     * Đại học:  x Cao Đẳng/trung cấp:  12/12:     * Khác:     *
2. Trình độ chuyên môn Luật
3. Kỹ năng và năng lực: Giải quyết vấn đề. Làm việc tập thể. Tra cứu thông tin
4. Kinh nghiệm: 3 -5 năm
5. Khác:  

🌟 CV gửi về mail:
long.phamphi@vkcholdings.vn hoặc chi.quachlinh@vkcholdings.vn

Tuyển dụng khác

Vị trí
Số lượng
Địa điểm
Ngày hết hạn