Được thành lập từ năm 1993, từ một xí nghiệp nhỏ sau gần 30 năm phát triển, VKC đã vươn mình phát triển với những cột mốc đáng nhớ:
 • 2021

  Đổi tên thành Công ty Cổ Phần VKC Holdings.
 • 2016

  Công ty tăng vốn điều lệ lên đến 200 tỷ đồng.

 • 2015

  Hoạt động sản xuất các loại hình kinh doanh tăng trưởng từ 30% đến 70%. Và mở rộng ra các thị trường các nước.
 • 2014

  Trong 5 năm liền Công ty được xếp hạng nằm trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.
 • 2009

  Vĩnh Khánh tăng vốn điều lệ lên 130 tỷ đồng và chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán VKC.
 • 2008

  Vĩnh Khánh trở thành nhà máy đầu tiên ở Việt Nam sản xuất các mặt hàng cáp mạng LAN loại Slim và Flat, phục vụ cho thị trường xuất khẩu.
 • 2005

  Công ty đổi tên Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh, với vốn điều lệ là 85 tỷ đồng.
 • 2003

  Vĩnh Khánh cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty Cổ Phần Vĩnh Khánh.
 • 2002

  Trong suốt 5 năm, Vĩnh Khánh  là “Đơn vị tiêu biểu 5 năm liền 1997 – 2001”.  “Doanh nghiệp xuất sắc 5 năm liền 1997 – 2002” .
 • 1999

  Vĩnh Khánh là một trong những doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tiên phong trong việc đầu tư xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002.
 • 1997

  Công ty tăng vốn điều lệ lên 8,7 tỷ VND,  bắt đầu sản xuất dây điện thoại thuê bao (dropwire).
 • 1995

   Xí nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Vĩnh Khánh với vốn điều lệ 5,3 tỷ.