Trợ lý Phó Tổng Giám đốc thường trực

Địa điểm: Bình Dương   |   Số lượng: 1   |   Ngày hết hạn: 17/03/2022


CÔNG TY CỔ PHẦN
VKC HOLDINGS

tro ly pho tong giam doc thuong truc
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mã số: VK - 164
Thời hạn lưu giữ: Đến khi cập nhật
Ngày BH: 20.06.2020
Lần BH: 04
Chức danh: Trợ lý PTGĐ TT Bộ phận: Ban TGĐ Chi nhánh  
Báo cáo trực tiếp đến: Phó Tổng Giám đốc thường trực
I. Nhiệm vụ chính:
- Theo dõi tiến độ thực hiện các công việc được PTGĐ giao xuống cho các đơn vị
- Đề xuất cải tiến các qui trình, qui định cần thiết cho hoạt động của nhà máy
- Hỗ trợ lập dự toán ngân sách và giám sát việc thực hiện của các đơn vị
- Hỗ trợ Ban GĐ xử lý các sự cố về kỹ thuật, máy móc, qui trình sản xuất sản phẩm
- Giám sát các hoạt động của nhà xưởng
- Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc
II. Quyền hạn:
- Được quyền yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Được quyền truy cập, yêu cầu và sử dụng mọi thông tin để thực thi công việc theo Quy chế công ty và quy định của Luật pháp.

-
-
-
III. Trách nhiệm:
- Đạt mục tiêu chất lượng đã đăng ký
-  Hỗ trợ PTGĐ để xây dựng qui trình chuẩn cho nhà máy
- Phát hiện và xử lý ngay các sự cố máy móc, kỹ thuật sản xuất
IV. Yêu cầu:
1. Học vấn: Sau đại học:     * Đại học:     x Cao Đẳng/trung cấp:* 12/12:     * Khác:     *
2. Trình độ chuyên môn kỹ sư cơ khí
3. Kỹ năng và năng lực: Vi tính văn phòng, 
4. Kinh nghiệm: 3 năm trong ngành sản xuất
5. Khác: trên 30 tuổi

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ:  Nguyễn Thị Ngọc Viễn
Địa chỉ liên hệ: 854 Ql 1K Tổ 1 – KP Châu Thới - Bình An – Dĩ An – Bình Dương
Điện thoại: 0274.3751.501 - Ext :146
Email: hrm@vkcholdings.vn

Tuyển dụng khác

Vị trí
Số lượng
Địa điểm
Ngày hết hạn