Quan Hệ Cổ Đông

  1. Tòa án Thành phố Dĩ An xét xử”Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Ngân hàng VPbank và VKC holdings
  2. 14/06/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm Thành viên BKS
  2. 10/06/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024
  2. 08/06/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 06/06/2024
  3. DOWNLOAD
  1. THÂN XUÂN NGHĨA - Chủ tịch HĐQT - Đăng ký mua 961.200 CP
  2. 27/05/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Ngày chốt quyền danh sách ĐHCĐ 2024
  2. 16/05/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Công văn ngân hàng MBbank về xử lý tài sản thế chấp của VKC Holdings
  2. 09/05/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 23/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý I năm 2024
  2. 19/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT
  2. 17/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 16/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Gia hạn họp ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN tới ngày 30/06/2024
  2. 16/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2023
  2. 11/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. QĐ tòa án TP Dĩ An gửi tới VKC HOLDINGS
  2. 09/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm của Tổng Giám Đốc Cty VKC holdings
  2. 09/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính năm 2023
  2. 29/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Tòa án TP Dĩ An xét xử”Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Ngân hàng VPbank và VKC holdings
  2. 13/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Cổ đông lớn của VKC - Bà Phạm Thị Lan
  2. 05/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 02/02/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo quản trị năm 2024
  2. 30/01/2024
  3. DOWNLOAD