Quan Hệ Cổ Đông

  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 23/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý I năm 2024
  2. 19/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT
  2. 17/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 16/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Gia hạn họp ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN tới ngày 30/06/2024
  2. 16/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2023
  2. 11/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. QĐ tòa án TP Dĩ An gửi tới VKC HOLDINGS
  2. 09/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm của Tổng Giám Đốc Cty VKC holdings
  2. 09/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính năm 2023
  2. 29/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Tòa án TP Dĩ An xét xử”Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Ngân hàng VPbank và VKC holdings
  2. 13/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Cổ đông lớn của VKC - Bà Phạm Thị Lan
  2. 05/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 02/02/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo quản trị năm 2024
  2. 30/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 22/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý IV năm 2023
  2. 19/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Các công văn của Ngân Hàng và Tòa án gửi tới VKC
  2. 04/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT - Phạm Hoàng Sinh
  2. 15/12/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý III năm 2023
  2. 20/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc thường trực
  2. 11/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm CT HĐQT & Trưởng BKS
  2. 25/08/2023
  3. DOWNLOAD