Trưởng chi nhánh

Địa điểm: Hồ Chí Minh   |   Số lượng: 1   |   Ngày hết hạn: 17/03/2022

truong chi nhanh 
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mã số: VK - 164
Thời hạn lưu giữ: Đến khi cập nhật
Ngày BH: 20.06.2020
Lần BH: 04
Chức danh: Trưởng chi nhánh Bộ phận: Phòng Kinh doanh Chi nhánh Vĩnh Long
Báo cáo trực tiếp đến: Phó Tổng Giám đốc
I. Nhiệm vụ chính:
- Lập kế hoạch hoạt động tại Chi nhánh
- Thiết kế cơ cấu tổ chức của Chi nhánh, mô tả công việc
- Tham gia phát triển tổ chức (môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp)
- Điều hành Chi nhánh: Phân công công việc, giám sát việc thực hiện kế hoạch, đánh giá, chỉ đạo, phê duyệt văn bản
- Tham gia xây dựng chính sách nhân sự Công ty
- Tham gia thiết lập hệ thống quy trình quản lý tại Chi nhánh
- Điều phối các hoạt động nhân sự chi nhánh với các phòng ban liên quan của Trụ sở chính
- Tham gia các cuộc họp, hội thảo, buổi đào tạo kinh doanh, thường xuyên cập nhật những xu hướng kinh doanh mới trên thị trường.
– Xây dựng, điều hành và quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chính sách kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh tổng thể của Công ty;
– Nghiên cứu tiếp thị, xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi, phục vụ hoạt động kinh doanh trong phạm vi kinh doanh được giao.
- Lập kế hoạch và báo cáo công việc hàng tuần, tháng, quý năm.
II. Quyền hạn:
­ Chủ động quyết định bán hàng theo quy định của công ty.
­ Đề xuất cấp trên hỗ trợ giải quyết, thực hiện những vấn đề phát sinh liên quan đến công việc ngoài thẩm quyền giải quyết.
­ Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện công việc.
III. Trách nhiệm:
- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số đề ra.
- Nghiên cứu, xây dựng chiến lược tiếp thị và phát triển thị trường.
IV. Yêu cầu:
1. Học vấn: Sau đại học:     * Đại học:     x Cao Đẳng/trung cấp:* 12/12:     * Khác:     *
2. Trình độ chuyên môn  
3. Kỹ năng và năng lực:  
4. Kinh nghiệm:  
5. Khác:  

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ:  Quách Linh Chi
Địa chỉ liên hệ: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0888 399 399 - Ext :311
Email: hrm@vkcholdings.vn
 

Tuyển dụng khác

Vị trí
Số lượng
Địa điểm
Ngày hết hạn