Pháp chế + QHCĐ

Địa điểm: Hồ Chí Minh   |   Số lượng: 1   |   Ngày hết hạn: 24/03/2022

 phap che   qhcd BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mã số: VK - 164
Thời hạn lưu giữ: Đến khi cập nhật
Ngày BH: 20.06.2020
Lần BH: 04
Chức danh: Pháp chế + QHCĐ Bộ phận: P.HCNS-TH Chi nhánh  
Báo cáo trực tiếp đến: TB HCNS-TH/TGĐ/Chủ tịch
I. Nhiệm vụ chính:
A. PHÁP CHẾ
- Soạn thảo, rà soát và chỉnh sửa các hợp đồng, tài liệu giao dịch pháp lý của Tập đoàn, các đơn vị thành viên với các đối tác và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh.
- Tư vấn các vấn đề pháp lý, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thành viên, phòng ban thuộc Tập đoàn thực hiện các thủ tục, công việc theo quy định pháp luật, quy định và quy chế của Tập đoàn.
- Thực hiện các công việc liên quan đến quản trị doanh nghiệp (chuẩn bị tài liệu họp/lấy ý kiến HĐQT, ĐHĐCĐ, công bố thông tin của doanh nghiệp.
- Đề xuất biện pháp phòng ngừa các rủi ro pháp lý đối với các quy định quản lý nội bộ đảm bảo tuân thủ pháp luật
- Tham mưu, xây dựng, quản lý và hướng dẫn thực hiện hệ thống phân quyền, ủy quyền trong công tác quản trị, điều hành nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của Tập Đoàn.
- Đại diện Công ty giải quyết các tranh chấp tại Tòa án, giải quyết các khiếu nại với khách hàng/đối tác.
- Xử lý khoản nợ khó đòi.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý trong công ty: Bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập chi nhánh, thành lập công ty con; đăng ký sở hữu trí tuệ;
B. QHCD, CBTT
- Thực hiện các thủ tục về chứng khoán: Phát hành, lưu ký chứng khoán
- Thực hiện các công việc của Người được ủy quyền công bố thông tin
- Đại diện cho Công ty làm việc với cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo
II. Quyền hạn:
- Quyền yêu cầu các phòng ban/đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ để Pháp chế thực hiện công việc
- Quyền đề xuất các phương án, chi phí để thực thi công việc
- Quyền yêu cầu các trưởng đơn vị phối hợp với Ban Pháp chế về việc thực hiện hồ sơ
- Quyền đề xuất nhân sự khi phát sinh công việc
III. Trách nhiệm:
- Rà soát và tư vấn về pháp lý cho công ty để tránh rủi ro về vi phạm qui định của Nhà nước
- Tham gia, đề xuất hướng xử lý các vấn đề pháp lý khi xảy ra tại công ty
- Tuân thủ các qui trình qui định, cam kết của công ty
IV. Yêu cầu:
1. Học vấn: Sau đại học:     * Đại học:     x Cao Đẳng/trung cấp:* 12/12:     * Khác:     *
2. Trình độ chuyên môn Tốt nghiệp ngành luật
3. Kỹ năng và năng lực: Kỹ năng đàm phán, kỹ năng giải quyết vấn đề
4. Kinh nghiệm: có kinh nghiệm vị trí tương đương 3 năm
5. Khác: năng động, chịu khó đi công tác, tăng ca khi cần

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ:  Nguyễn Thị Ngọc Viễn
Địa chỉ liên hệ: 854 Ql 1K Tổ 1 – KP Châu Thới - Bình An – Dĩ An – Bình Dương
Điện thoại: 0274.3751.501 - Ext :146
Email: hrm@vkcholdings.vn

Tuyển dụng khác

Vị trí
Số lượng
Địa điểm
Ngày hết hạn